Archive for the ‘Hb studio’ Category

Hb : สว่าง + มืด

ธันวาคม 12, 2012

:: แสงสว่างมีค่าในความมืด ::

ในค่ำคืนมืดมิด เราเดินเท้าเปล่าไปตามทาง เดินเหยียบสิ่งต่างๆตามทางมากมาย หลายครั้งบาดเจ็บเพราะสิ่งที่เหยียบลงไปมีความแข็ง คม หรือเน่าเหม็น
ในความมืดมิด แสงสว่างเพียงเล็กน้อยช่วยให้เราเดินได้อย่างปลอดโปร่งปลอดภัยทั้งกาย ทั้ง ใจมากยิ่งขึ้น

ในความมืดมิด แสงสว่างเพียงเล็กน้อยมีคุณค่าเกินประมาณ

:: ความมืดมีค่าในแสงสว่าง ::

ความสว่างเจิดจ้ายอมมองเห็นหลายสิ่งหลายอย่างชัดเจน ในความชัดเจนนั้นบ่อยครั้งที่ขาวโพลนจนมองไม่เห็นมิติส่วนลึก ส่วนหนา ความมัน ความเรียบ ขรุขระ
ในความสว่างเกิดความมืดจากเงา เงาสร้างมิติ เราเห็นรูปทรงได้ก็ด้วยแสงสว่างและเงากระทบทำงานร่วมกันอย่างสมดุลย์

:::

ชีวิตมีทั้งด้านมืดและด้านสว่างจึงเกิดมิติ
มิติที่งดงามย่อมไม่ต่างจาก แสงสว่างที่ทำงานกับความมืดในปริมาณที่..

สมดุลย์

DSC_7967

Advertisements

Hb : ขาว+ดำ

ธันวาคม 12, 2012

มีเรื่องราวที่เกี่ยวกับสีดำเรื่องหนึ่ง

เมื่อครั้งที่เริ่มทำงานใหม่ได้รู้จักกับช่างทาสี ได้พูดคุยจนมีเรื่องบางเรื่องน่าแปลกแต่จริงคือ
สีทาอาคารหากเป็นสีขาวแม่สีนั้นเมื่อทาออกมาจะให้สีออกสีครีม ไม่เป็นสีขาวสว่าง แบบสีของกระดาษดับเบิลเอ แล้วทำอย่างไรละ เราถึงจะมีสีขาวชนิดแบบที่ว่ามาทาอาคาร

ช่างทาสีบอกอีกทีหลังจากยิ้มอยู่สักพัก

"หยดสีดำผสมลงไปหน่อย" สีขาวที่ออกครีมจะสว่างผ่องขึ้นมาทันที

ต่อมาอีกหลายปีจากนั้น ในวันว่างงาน ข้าพเจ้าเอาการดาษสีขาวแผ่นหนึ่งขึ้นมาดู กระดาษสีขาวสว่าง มองจ้องลงไปลึกๆจะเห็นเม็ดสีดำเล็กๆผสมอยู่เช่นเดียวกัน

DSC_7859