Archive for the ‘ภาพวาด’ Category

PICTURE : เรื่อยๆ

สิงหาคม 18, 2010

DSC_4842

DSC_4845

ดินสอ + กระดาษ ขนาด A4

DSC_4851

ทีแรกก็เขียนเล่นๆ ต่อมาก็เริ่มเรื่อยๆ เขียนเปื่อยๆ เรื่อยๆ ก็ยังเล่นๆ เพลินมือดี ^^ ได้มาอีกหนึ่งรูปของวันนี้

Advertisements

PICTURE : ‘ไม่มี’ เป็น ‘มี’

สิงหาคม 13, 2010

SK-01

13/08/53

วาดจากวงกลมสีฟ้า จากนั้น เอาสีแดงแต้มลงไป ไล่โทนลงมาอ่อน

หยุดครู่หนึ่งเพื่อมองดูว่ามันคือ หรือ คล้ายกับอะไร

จากนั้นจึงค่อยๆ เติมส่วนที่เหลือ ที่คิดว่ามันมีความคล้ายให้มากที่สุด

จาก ไม่มีอะไร จึงเริ่มมีอะไร

นี่คือการปรุงแต่ง แต้มเติมล้วนๆ

SK-02