memo : )

DSC_1389

: )

โฆษณา

มีการตอบกลับหนึ่งครั้ง to “memo : )”

 1. สายลม Says:

  กุหลาบงาม…กุหลาบเหี่ยว…กุหลาบชีช้ำ…ไม่ดีเลย

  พื้นที่งดงามมีเยอะกว่าพื้นที่ไม่งดงาม ไฉนใจจึงจดจ่ออยู่เพียงพื้นที่ไม่งดงามนั้นเล่า

  จุดไม่งดงามแม้เพียงน้อย บางครั้งก็กลบความงดงามไปหมดสิ้น

  แค่บางครั้งนะท่าน แค่บางครั้ง

  วู้! ข้าพเจ้ามานั่งบ่นอะไรล่ะเนี่ย ไปดีก่า…

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s


%d bloggers like this: